گریز از مرکز حلزونی ER

بازدید : 19908   |      

پمپ گريز از مركز افقی ، با محفظه حلزونی ، يك طبقه ، پروانه يكسر آويز، موتور جدا ، تك مكشه مركزی می باشد. پروانه پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور به وسيله نوار گرافيتی آب بندی می شود. محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت می گردد. نيروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ كه در يك طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود. بلبرينگ ها توسط روغن روانكاری می شوند و در صورت در خواست مشتری، روانكاری با گريس هم امكان پذير می باشد. محور و یاتاقان بندی پمپهای اتا آر نسبت به پمپهای گریز از مرکز اتا بزرگ تقویت شده است.

پمپ گريز از مركز افقی ، با محفظه حلزونی ، يك طبقه ، پروانه يكسر آويز، موتور جدا ، تك مكشه مركزی می باشد. پروانه پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور به وسيله نوار گرافيتی آب بندی می شود. محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت می گردد. نيروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ كه در يك طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود. بلبرينگ ها توسط روغن روانكاری می شوند و در صورت در خواست مشتری، روانكاری با گريس هم امكان پذير می باشد. محور و یاتاقان بندی پمپهای اتا آر نسبت به پمپهای گریز از مرکز اتا بزرگ تقویت شده است.

كاربرد ها:
اين پمپ ها جهت انتقال آب برای مصارف كشاورزی ، شهری و صنعتی به كار رفته و برای انتقال آب گرم تاسيسات گرمايش و سرمايش كاربرد دارد.

مشخصات:
قطر خروجی : ۱۰۰ تا ۳۰۰   ميليمتر
ظرفيت آبدهی : ۴۰ تا ۱۸۰۰  متر مكعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا ۹۰ متر
درجه حرارت سيال در آب بندی : با نوارآب‌بندی از ۱۰-  تا ۱۱۰درجه سانتيگراد و با آب بند مكانيكی از ۱۰- تا ۱۴۰درجه سانتيگراد
فشار تست : ۱۲ بار