گریز از مرکز حلزونی EN

بازدید : 18483   |      

پمپ گريز از مركز افقی ، با محفظه حلزونی ، يك طبقه ، پروانه يك سر آويز ، موتور جدا ، تك مكشه مركزی واز نظر ابعاد و عملكرد مطابق EN 733 می باشد . پروانه پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور به وسيله آب بند مكانيكی و يا نوار گرافيتی آب بندی می شود. محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض ، محافظت می گردد. نيروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاری شده كه در يك طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود. در صورت در خواست مشتری روانكاری با روغن هم امكان پذير می باشد . اين پمپ ها طوری طراحی شده اند كه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتی از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سيستم لوله كشی قابل باز شدن می باشد.

پمپ گريز از مركز افقی ، با محفظه حلزونی ، يك طبقه ، پروانه يك سر آويز ، موتور جدا ، تك مكشه مركزی واز نظر ابعاد و عملكرد مطابق EN 733 می باشد . پروانه پمپ بالانس ديناميكی گرديده و محور به وسيله آب بند مكانيكی و يا نوار گرافيتی آب بندی می شود. محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض ، محافظت می گردد. نيروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاری شده كه در يك طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود. در صورت در خواست مشتری روانكاری با روغن هم امكان پذير می باشد . اين پمپ ها طوری طراحی شده اند كه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتی از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سيستم لوله كشی قابل باز شدن می باشد.

کاربردها:

اين پمپ ها جهت انتقال آب براي مصارف كشاورزي ، شهري و صنعتي به كار رفته و براي انتقال آب گرم تاسيسات گرمايش و سرمايش كاربرد دارد.

مشخصات:

قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ ميليمتر
ظرفيت آبدهی : ۵ تا ۱۶۵۰ متر مكعب در ساعت
ارتفاع : ۵ تا۹۰ متر
درجه حرارت سيال در آب بندی : با نوارآب بندی از ۱۰- تا۱۱۰درجه سانتيگراد و با آب بند مكانيكی از ۱۰- تا۱۴۰درجه سانتيگراد
فشار تست : ۱۶ بار