طعات ارائه شده توسط پمپیران کنترل کیفی شده و هولوگرام نصب شده و جعبه و بسته بندی میشود قطعات فاقد هولوگرام پمپیران اصل نبوده و فاقد کیفیت است.

محصولات