• پمپ بارش شرق

پمپ بارش

شرکت فنی و مهندسی نوآوران پمپ بارش شرق
شرکت بارش در سال 1389 باهدف مشاوره ؛تامین قطعات و تعمیر و ساخت الکتروپمپ های شناور , کفکش, لجن کش , پمپ های گریز از مرکز و اتابزرگ , پمپ های فشار قوی , انواع الکتروموتور های افقی و عمودی در مساحت 3000متر مربع MC_CV و فشار قوی بزرگ , WKL تاسیس و راه اندازی گردید.