شاسی پشت تراکتوری

بازدید : 8804   |      

کد محصول : شاسی

شاسی پشت تراکتوری کامل class Aبا گیربکس 1 به 3 فشار قوی کوپله با پمپ گریز از مرکز 400-100 پمپیران

مزایای این نوع پمپ ها با شاسی پشت تراکتوری این است که از نیروی محرکه موتور تراکتور جهت پمپاژ استفاده می شود و جهت کشاورزان دارای صرفه اقتصادی می باشد . از این پمپ می توان جهت پمپاژ آب رودخانه های فصلی و پمپاژ آبیاری قطره ای و تحت فشار توسط تراکتور استفاده کرد.