در ساخت دیسک های کفگرد پمپیران از فیبر هیلاتکس انگلیسی و زغال گرافیت آلمانی و چسب مخصوص هلندی استفاده میشود

محصولات