دیسک کفگرد

بازدید : 2443   |      

انواع دیسک کفگرد فیبری و گرافیت پمپیران


در ساخت دیسک های کفگرد پمپیران از فیبر هیلاتکس انگلیسی و زغال گرافیت آلمانی و چسب مخصوص هلندی استفاده میشود